DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku prve upotrebe, što podrazumeva da je isporučeni proizvod oštećen, nedostaju mu neki delovi (nekompletan je) ili ne odgovara projektovanoj nameni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mesta, tako što kupac pred kurirom  proveri robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijavi neispravnost.

Ukoliko kurir ne sačeka da kupac proveri paket, rok za prijavu oštećenja je 24 sata, nakon čega će kurirska služba poslati kurira da sačini zapisnik, a kupac o problemu treba obavestiti naš email.

Ukoliko je paket koji Vam je kurir dostavio oštećen možete odbiti pošiljku.

Ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavestite tako što ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati email sa opisom problema i Vašim kontaktom. U slučaju reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda, preuzimanje i vraćanje reklamirane robe kupcu je besplatno.

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri pokušaju instalacije ili kod prvog puštanja u rad (DOA), služba reklamacija/serviser je u obavezi da pre zamene robe ili vraćanja novca proveri opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja. Nakon toga se donosi odluka o tome da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen.

Rok za odgovor po prigovoru kupca je 8 dana od dana podnošenja reklamacije, ili od dana kada uređaj bude isporučen kurirskom službom našoj službi reklamacija.

Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda prilikom instalacije ili prvog korišćenja (DOA), biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena i ako je ovlašćeni serviser/interna kontrola potvrdio navode kupca. Kupac nema pravo na povrat novca ukoliko je razlog promena cene kupljenog proizvoda nakon kupovine i isporuke.

Prilikom reklamacije robe za koju je trgovac odgovoran za nesaobraznost, kupac je dužan:

  • da reklamirani proizvod pošalje dostavnom službom na našu adresu
  • da službi reklamacija detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio ili bio korišćen kada je došlo do kvara/nedostatka.

Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis nedostatka, jer nepotpuni i kratki opisi mogu dovesti do neuočavanja nedostatka ili pogrešnog testiranja. Ukoliko se nedostatak manifestuje posle dužeg vremena upotrebe, napisati koliko je vremena bilo potrebno da se manifestuje.

Fizički oštećene komponente i proizvodi koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji ne podležu reklamaciji i besplatnom servisu jer trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, pa rizik prelazi na kupca.

U slučaju fizičkog oštećenja nanetih od strane krajnjih korisnika, servis zahteva dijagnostiku. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu jer takav vid dodatnih troškova ne snosi trgovac.
U slučaju neopravdane reklamacije, trošak transporta robe od kupca do servisa i od servisa do kupca snosi sam kupac.

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija putem emaila  ili na brojeve našeg Call centra.

pitajvesnu@vesninaprodavnica.com

+38165 4556 151